Bất cứ sử dụng sản phẩm nào đều có mặt lợi và hại của nó. Khi dùng máy lạnh cũng vậy, chúng ta cần phải biết rõ mặt lợi và hại để có thể sử dụng máy lạnh một cách tốt nhất mà vẫn bảo vệ được sức khỏe. Sau đây, các chuyên gia của…